Zorg Verzekering Wet

De Zorg Verzekering Wet verplicht iedereen die woont of werkt in Nederland, vanaf 18 jaar of ouder, een basisverzekering af te sluiten. De overheid bied dekking voor de basisverzekering, opdat elke individu de zorg nodig krijgt, die je nodig heb. Daarmee wordt het bezoek aan de huisarts of ziekenhuis vergoed.

De ZVW

De Zorg Verzekering Wet (ZVW) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden.
De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ZVW.
In 2006 is de wet in het leven geroepen.
De ZVW vervangt de oude ziekenfondswet waarin er onderscheid werd gemaakt tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringsmaatschappijen.
In de ZVW is er meer ruimte voor marktwerking en krijgen consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeringen meer ruimte om zelf keuzes te maken.
Om de gezondheidszorg goed tot zijn recht te laten komen zijn er wetten nodig.
Elke individu heeft namelijk recht op zorg.
De Nederlandse zorgstelsel zou de kosten in de hand moeten houden, door de overheid, nou daar zijn de meningen over verdeeld.
Eén van deze wetten is de ZVW
Ze hebben meer verantwoordelijkheden en taken gekregen.
Heeft u alleen huishoudelijke hulp nodig dan kan Inge Thuis Hulp een oplossing zijn.

Voor u, maar ook voor verzekeraars

Deze wet is ook voor iedereen die veel zorg nodig heeft.
Zodat u de hulp krijgt wat voor u nodig is.
De Zorg Verzekering Wet is verplicht om iedereen te accepteren die een basis verzekering wil afsluiten.
Een verzekeraar mag dus ouderen of zieken niet weigeren en ook niet om een hogere premie vragen.
Ook mogen zorgverzekeraars een zorgverzekering niet beëindigen wanneer iemand bijvoorbeeld veel hulp nodig heeft.
En bent u verzekerd dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Wat is mijn bijdrage ZVW

Voor de Zorg Verzekering Wet dient u een eigen bijdrage te betalen.
De eerste kosten bent u kwijt aan de basisverzekering. Die u elke maand van dat jaar betaald.
Als tweede is er een inkomensafhankelijk bedrag dat word bepaald via uw inkomen, dat bedrag gaat naar de Zorg Verzekering Wet.
Dat bedrag word door uw werkgever of uitkeringsinstantie betaald, wat van u salaris afgaat.
Lees meer over deze bijdrage op de website van de Belastingdienst.

Zelf hulp kiezen en financieren

U kunt ook zelf hulp financieren en regelen afgestemd op u persoonlijke wensen.
De medische zorg ontvangt u dan wel uit de Zorg Verzekering Wet.
Het voordeel van huishoudelijke hulp en begeleiding is dat u 1 op 1 hulp ontvangt bij u thuis, dat is voor vele mensen een pre.
En hoeft u geen genoegen te nemen met een paar uur persoonlijke verzorging en begeleiding die u dan inkoopt.(PGB).

Als u medische zorg nodig heeft

Wanneer er medische zorg nodig is, wordt dit in eerste instantie vergoed vanuit uw zorgverzekering.
Sinds 2015 valt verzorging en verpleging aan huis daar echter ook onder.
De wijkverpleging valt onder de Zorg Verzekering Wet, dat is een deel van de WMO.
Hiermee kunt u langer thuis blijven wonen.

Het verschil tussen wijkverpleging en thuishulp

Bij wijkverpleging vanuit de basisverzekering is het zo dat de wijkverpleegkundige en de zorgverzekeraar bepaald of u hulp nodig heeft, in welke vorm en hoeveelheid die u mag ontvangen.
Bij de medische zorg die u nodig heeft, zoals een bezoek aan het ziekenhuis, ontvangt u dan nog steeds vergoeding van uit de Zorg Verzekering Wet.
Voor persoonlijke verzorging en begeleiding bepaalt u dit via de WMO, en kunt u daar voor Inge Thuis Hulp vragen.

Ga naar boven