Inge-ThuisHulp als ZZP

Als Inge-ThuisHulp bedien ik mijn cliënten, na jaren in loondienst gewerkt te hebben.
Ik ben een thuishulpverlener met meer dan 20 jaar ervaring.
die ervaring wil ik gebruiken voor cliënten die ik de komende tijd mag ontmoeten.
Mijn werkgebied is in de regio Kennemerland/IJmond.

Heemskerk, Beverwijk, Velzen Noord, IJmuiden, Drie huis, Velserbroek, Santpoort Noord, Santpoort Zuid, Haarlem Noord.

Iedereen in die regio kan een beroep doen op Inge-ThuisHulp.
Het gaat om huishoudelijke hulp en begeleiding in de breedste zin van het woord.
Het gevolg is dat u daardoor alleen mij over de vloer zult krijgen.
De vertrouwensband die daar door tevens ontstaat, is rust gevend.

Invalhulp bij Inge-ThuisHulp

Als je ook wel instaat bent om huishoudelijke hulp en begeleiding te bieden.
Kom ik graag met je in contact.
Dan zou je voor mij als invalhulp aan de slag kunnen.
Als invalhulp van Inge-ThuisHulp, is het belangrijk dat je genoeg ervaring hebt.
Het zijn de dagelijkse bezig heden in huis, wat je werk zal zijn.
Ik zal dan een beroep op je doen als het gaat om een periode dat ik niet naar mijn cliënten kan.
Inge-ThuisHulp heeft eveneens het welzijn van haar cliënten hoog in het vaandel.
De prijs die je krijgt voor jou inzet bespreken we dus in overleg.
Jouw start bedrag begint tevens met €15 netto.
Laat wat van horen als je interesse hebt.

Overbruggingshulp

Overbruggingszorg is een veel voorkomende tussen oplossing.
Bent u niet meer zelf redzaam, dan moet u een keuze maken.
U kan u aanmelden bij een zorginstelling, maar daar zijn wachtlijsten en dat moet gewenst zijn.
Meestal heeft u geen uitzicht op wanneer u daar heen kan.
In deze tijd is het niet altijd mogelijk om naar een zorginstelling te verhuizen.
Er zijn al vele zorginstellingen gesloten of ze zijn vol.
Een prima oplossing is Inge-ThuisHulp om toch in eigen huis te kunnen blijven.
Dat geeft u de zekerheid dat de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen gewoon door kan blijven gaan.
Zo blijft u lekker thuis en kunt u de familie en/of mantelzorger ontlasten.

Hulp en dienst verlening

Het thuis niet meer bijhouden van dagelijkse dingen in uw leven, kan u en uw naasten beïnvloeden.
Het is verstandig om dan huishoudelijke hulp te regelen, zodat u langer thuis kunt blijven wonen.
Het zou jammer zijn als u door gebrek aan hulp thuis naar een zorginstelling zou moet verhuizen.
Uw verblijf in een zorginstelling maakt het voor uw familieleden of mantelzorger ook lastiger om voor u te zorgen.
Opname in een verzorgingshuis of verpleeginrichting is dan lang niet zo dreigend.
Om verzekerd te zijn dat de juiste huishoudelijke hulp dan voor u klaar staat, neem dan contact op via het invulformulier.
Dan kunnen we via een kennismaking gesprek bekijken wat ik voor u kan doen.

Persoonlijke hulp

U bent in goede handen met Inge-ThuisHulp
Het creëren van rust en veiligheid in een soms wat chaotische situatie zie ik als mijn taak.
uw huishoudelijke zorg kan ik voor u uit handen nemen.
Partners, kinderen, of mantelzorger(s) zijn dan niet meer genoodzaakt om uw huishoudelijke zorg te doen.
U kan zich dan meer concentreren op de meer menselijke zaken.
Ik, Inge-ThuisHulp, heeft affiniteit met uw situatie.
Ik bied mijn hulpverlening aan voor uw huishoudelijke zorg en begeleiding.
Dat kan in overleg met u, uw partner, kinderen, of mantelzorg.