Klachtenregeling

Het is heel vervelend als dit nodig is.
Maar wel goed dat er een klachten regeling is.
Inge Thuis Hulp is geen lid van de WKKgz.
De persoonlijke verzorging en begeleiding staat niet in deze klachten regeling.

Waar kunt u met uw klachten terecht

De klachtenprocedure is voor Inge Thuis Hulp van groot waarde, en doe al het nodige om goede hulp aan mijn cliënten te geven.
Het kan zijn dat u zich wellicht niet goed begrepen voelt in de periode dat Inge Thuis Hulp, bij u was.
Fouten maken is menselijk niks vreemd, en is dat van grote waarde om daarvan te leren.

Gesprek met betrokkene

Mocht er wat zijn, blijf er dan niet mee zitten, u kunt uw onvrede uiten naar mij.
Dat is goed voor het gevoel, en vertrouwen wat voor beide van groot belang is.
Inge Thuis Hulp is dit verplicht inzake de wet kwaliteit, klachten en geschillen in mijn dienst verlening (WKKgz).
Ik zal dan met u in gesprek gaan om de onvrede bij u weg te nemen.

Klacht door geven

De website van het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie aan mensen met vragen en klachten over de kwaliteit van zorg.
Dat kan gaan over een zorgverlener, maar bijvoorbeeld ook over een medicijn of medisch hulpmiddel.
Er is ook de mogelijkheid om direct uw klacht door te geven aan mij, u klacht zal dan aangehoord worden en zal ik trachten een oplossing te vinden voor uw klacht.

Klachten behandelaar

Als klacht behandelaar verwijs ik naar de Geschillencommissie Zorg.
Hier bieden ze aan een stelsel van erkende geschillencommissies in de zorg.
Deze geschillen commissies hebben vele kern waarde, nl: Ervaring, expertise, kwaliteit, laagdrempelig en nakomingsgarantie.
U kunt ook bij Quasir uw klacht deponeren.
Wanneer u niet tot de gewenste oplossing bent gekomen kunt u op boven genoemde namen reageren.

Stichting Zorggeschil

Stichting Zorggeschil is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie die zich richt op zorgverleners in de eerstelijnszorg, de verpleegzorg, de verzorgingszorg, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Per 1 januari 2017 schrijft de Wkkgz ook voor hoe zorgaanbieders om dienen te gaan met incidenten en geschillen in de zorg. Zorggeschillencommissie, is een onafhankelijke Stichting Zorggeschil.
De leden van de Stichting zijn uiteraard niet verbonden aan Inge Thuis Hulp.

Veilig melden van incidenten

Er is een MIC formulier waarop melding van incidenten door zorgverleners en medewerkers kunnen worden gedaan.
Deze meldingen kunnen een signaal zijn dat er een risico is op onveilige zorg.
Maar meldingen zijn ook belangrijk als hulpmiddel voor zorgverleners om te kunnen leren.
En kans op herhaling te voorkomen.

Vergewisplicht

De vergewisplicht geldt als u een nieuwe zorgverlener wilt inhuren.
U moet de geschiktheid onderzoeken van iemand die beroepsmatig zorg wil gaan verlenen.
Dus wel van uitzendkrachten.
Dus niet van mantelzorgers en vrijwilligers.
U mag wel de geschiktheid van mantelzorgers en vrijwilligers onderzoeken
Maar volgens de wet hoeft u dit niet verplicht te doen.
De zorgaanbieder zal aan kunnen tonen dat er sprake is van goed functioneren.
Voor beroepsmatige zorgverleners is deze vergewisplicht bedoeld.
(zoals werknemers, uitzendkrachten zzp’ers ), dit zal niet gelden voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Uit de wet blijkt niet hoe een zorgaanbieder zich moet vergewissen.
ondanks de goede staat van dienst

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Bij navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Op de website noemt.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg wel enkele mogelijkheden nl.
Raadpleging van voorgaande werkgever(s).
Raadpleging van het BIG-register.
Een tuchtrechtspraakregister..
Een ander register van de beroepsgroep mag ook.
Zoals het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.
Een VOG is (verplicht bij zorg in de zin van de Wet Langdurige Zorg en bij intramurale geestelijke gezondheidszorg).