CAK

Het CAK zet zich in voor persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.
Hierdoor kan iedere cliënt zelfstandig de juiste keuzes maken.
Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK cliënten inzicht en overzicht in hun persoonlijke situatie.
Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert.
Het CAK vertaalt deze wetten en regels voor ruim 1,5 miljoen cliënten naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Heb je een minimaal inkomen

U kan om gezondheidsredenen U woning niet meer bijhouden.
U houd van een nette en opgeruimde woning, schoon en hygiënische.
Inge Thuis Hulp kan dan een oplossing voor U zijn.
Het altijd maar vragen aan je kinderen of anderen, voor hulp, is niet altijd eenvoudig.
De kinderen hebben ook zo hun bezigheden, zoals hun werk.
Ze naar school brengen, dat is al gauw een volle agenda.
De zekerheid dat er altijd iemand komt op vaste dag en tijd is wel zo rust gevend.
En daarbij dan ook een vast gezicht, dat veel goed kan doen, om je veilig te voelen, en weten wie er komt.
Voor mensen met een laag inkomen kunt u op de CAK site kijken, of Uw gemeente die korting bied.

Let op !

U kunt alleen minimakorting krijgen op de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).