Thuishulp en de WMO

Kan uw hulp/mantelzorg het nog aan?

Als de zorg van uw hulp te zwaar wordt, en de last voor de hulp te groot, is het verstandig om dit in te brengen bij het keukentafelgesprek.
Dan kan u in het gesprek aangeven, dat er meer zorg nodig is, om de hulp of mantelzorg en zorgvrager het wat makkelijker te maken.
Er zijn een aantal punten waar de hulp over na zou kunnen denken voordat zij het gesprek aangaan. Hoe (over)belast voel ik mij op dit moment?
Is de hulp die ik verleen nog te combineren met mijn privé leven?
Welke hulptaken kan hij/zij wel verrichten en welke niet?
Waarmee kun je nog ondersteuning bieden om de hulp te kunnen blijven verlenen?
Voor de hulp is het belangrijk dat die rekening houd met de situatie zoals die nu is, maar ook met de komende veranderingen in de toekomst.
Wat wordt er dan verwacht van de hulp, en welke hulp?
Wat kan hij/zij bijdragen aan de situatie, maar ook waar de grenzen liggen.
Wat als de situatie van de zorgvrager meer hulp nodig heeft.?
Ook dan kan Inge Thuis Hulp voor u extra hulp aanvragen bij het WMO loket.

De eerste stap naar huishoudelijke hulp

Om de eerste stap naar persoonlijke hulp en begeleiding te zetten kan u kiezen voor maatschappelijke ondersteuning.
Een andere keuze kan zijn om dit geheel zelf te bekostigen.
Bij de eerste keuze kan u niet om de overheid heen.
Voor als u kiest voor maatschappelijke ondersteuning, kan Inge Thuis Hulp voor u een melding bij de gemeente doen, bij het WMO loket.
De gemeente is verplicht iedere melding te onderzoeken.
Soms is de situatie al bekend en/of gaat het om een eenvoudige voorziening.
In dit geval kan Inge Thuis Hulp dat regelen bij de gemeente.
Na die WMO melding ontvangt u een uitnodiging voor het gesprek.
Inge Thuis Hulp en/of een eventuele mantelzorger wordt vastgelegd als officiële gesprekspartner in het overleg.
Het kan belangrijk zijn dat de hulp bij dit gesprek aanwezig is.
De zorgvrager zal in dit gesprek aangeven waar hulp nodig is.
De hulp geeft aan wat hij of zij kan bijdragen aan de situatie, maar ook waar de grenzen liggen.
Bovenstaande is vast gelegd in wet en regelgeving.
Inge Thuis Hulp kan voor u deze zorgen uit handen nemen.
Wanneer ik bij u thuis langs kom, er mag altijd iemand bij aanwezig zijn, om te bespreken wat u in of om het huis gedaan wil hebben.

Ga naar boven

Keukentafelgesprek

De term keukentafelgesprek is niet meer los te denken van de zorgaanbieder en betaler daarvan, dat wordt door regel en wet ons steeds meer opgelegd.
Deze gesprekken worden steeds minder gedaan om een keukentafelgesprek plaats te laten vinden.
Mocht het toch gebeuren dan kan het een gemeentehuis of wijkcentrum zijn.
Op het gesprek zelf word bekeken wat er voor u nodig is, om zelfstandig in de samenleving een goeie invulling te geven.
Gaat het om persoonlijke verzorging en begeleiding voor in en rond het huis.
(dan kunt u Inge Thuis Hulp vragen).
Voor medische hulp, heeft u wijkzorg nodig.
Is er sprake van iemand die helpt, dan wordt tijdens het gesprek ook gekeken naar de belastbaarheid van deze persoon.
Iemand van de gemeente zal de keukentafelgesprek door nemen voor wat nodig is voor de zorgvrager.
Dan ligt het accent van zo’n gesprek op, wat de zorgvrager nog zelf kan.
Dat heeft heel veel met geld te maken.
Ik, van Inge Thuis Hulp, vind een begin gesprek ook heel nodig.
Mijn insteek is, in dat soort gesprekken, het flexibel zijn naar de wensen van de klant.
U kunt ook Inge Thuis Hulp, via de WMO, voor huishoudelijke hulp en begeleiding aanvragen.

Zijn er kosten verbonden aan thuishulp?

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
De hulpvrager betaald elke maand een bedrag voor hulp of ondersteuning.

De eigenbijdrage is vanaf 1 januari 2024 €20,60 per maand.

Er word niet gekeken naar inkomen of vermogen.
Het maakt niet uit of iemand veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt.
Wilt u hier meer over weten?
U kunt naar het WMO loket van uw gemeente, of kijk op de website.

Kijk voor meer info op "Fiscaal"

Ga naar boven