Zorg Kantoor

Wat is een zorgkantoor.

Een zorgkantoor die kom je in iedere regio tegen.
Het staat nauw verbonden aan de grootste verzekeraar in die regio.
De zorgkantoren werken zelfstandig en heeft andere taken dan een zorgverzekeraar.
Dat kantoor kijkt naar uw wensen over hulp die u nodig kan hebben, dat is een uitvoeringsorgaan van
de WLZ in je eigen woonplaats.
Een Zorgkantoor heeft de grote verantwoording dat de WLZ uitvoert.
Zoals het uitkeren van budgetten aan zorgaanbieders.

Wat doet een zorgkantoor.

Het kantoor is verantwoordelijk voor de zorg van volwassenen met een indicatie voor de WLZ.
1. Ze sluiten contracten met zorgaanbieders die WLZ-zorg heeft te bieden;
2. Het zorgt ervoor dat u de WLZ-zorg krijgt die u nodig heeft;
3. Ga na of u WLZ-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt;
4. Bekijk of u een persoonsgebonden budget (PGB) kunt krijgen als u dat wilt;
5. Stelt uw PGB beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt.
Het Zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op WLZ-zorg.
Dat doet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
Het Zorgkantoor heeft geen rol bij jeugdzorg vanuit de Jeugdwet, WMO ondersteuning of wijkverpleging.
Die langdurige zorg wordt door gemeenten en zorgverzekeraars geregeld. Voor meer info over langdurige zorg is hier een link.

Mag ik de hulp aanbieder zelf kiezen?

Inge-ThuisHulp is voor de ondersteuning in de huishoudelijke hulp en begeleiding.
De WLZ gaat via het zorgkantoor, dat is de langdurige zorg.
Als u alleen huishoudelijke hulp en begeleiding nodig heeft, dan is de WMO alleen voldoende.
Gaat het om een combinatie van langdurige zorg en huishoudelijke hulp en begeleiding dan heeft u het zorgkantoor wel nodig.
Als u voor Inge-ThuisHulp Kiest kan Inge-ThuisHulp alle procedures voor u opstarten.

Regio indeling van Zorgkantoren