Zorg Kantoor

Wat is een zorgkantoor.

Een zorgkantoor die kom je in iedere regio tegen.
Het staat nauw verbonden aan de grootste verzekeraar in die regio.
De zorgkantoren werken zelfstandig en heeft andere taken dan een zorgverzekeraar. 
Dat kantoor kijkt naar uw wensen over hulp die u nodig kan hebben, dat is een uitvoeringsorgaan van
de WLZ in je eigen woonplaats.
Een Zorgkantoor heeft de grote verantwoording dat de WLZ uitvoert.
Zoals het uitkeren van budgetten aan zorgaanbieders.

Dansende poppetjes


Wat doet een zorgkantoor.


Het kantoor is verantwoordelijk voor de zorg van volwassenen met een indicatie voor de WLZ.
1. Ze sluiten contracten met zorgaanbieders die WLZ-zorg heeft te bieden;
2. Het zorgt ervoor dat u de WLZ-zorg krijgt die u nodig heeft;
3. Ga na of u WLZ-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt;
4. Bekijk of u een persoonsgebonden budget (PGB) kunt krijgen als u dat wilt;
5. Stelt uw PGB beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt.
Het Zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op WLZ-zorg.
Dat doet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
Het Zorgkantoor heeft geen rol bij jeugdzorg vanuit de Jeugdwet, WMO ondersteuning of wijkverpleging.
Die langdurige zorg wordt door gemeenten en zorgverzekeraars geregeld. Voor meer info over langdurige zorg is hier een link.

Mag ik de hulp aanbieder zelf kiezen?

Inge-ThuisHulp is voor de ondersteuning in de huishoudelijke hulp en begeleiding.
De WLZ gaat via het zorgkantoor, dat is de langdurige zorg.
Als u alleen huishoudelijke hulp en begeleiding nodig heeft, dan is de WMO alleen voldoende.
Gaat het om een combinatie van langdurige zorg en huishoudelijke hulp en begeleiding dan heeft u het zorgkantoor wel nodig.
Als u voor Inge-ThuisHulp Kiest kan Inge-ThuisHulp alle procedures voor u opstarten. 


  

  Regio indeling van Zorgkantoren

Ga naar boven

1.Zorgkantoor Groningen
2.Zorgkantoor Friesland
3.Zorgkantoor Drente
4.Zorgkantoor Noord-Holland Noord
5.Zorgkantoor Flevoland
6.Zorgkantoor Zwolle
7.Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland
8.Zorgkantoor Kennemerland
9.Zorgkantoor Amsterdam
10.Zorgkantoor ‘t Gooi
11.Zorgkantoor Twente
12.Zorgkantoor Midden IJsel
13.Zorgkantoor Amstelland/Meerlanden
14.Zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen
15.Zorgkantoor Zuid-Holland Noord
16.Zorgkantoor Utrecht
17.Zorgkantoor Haaglanden

18.Zorgkantoor Arnhem
19.Zorgkantoor Westland/Schieland/Delftland
20.Zorgkantoor Midden-Holland
21.Zorgkantoor Rotterdam
22.Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord
23.Zorgkantoor Waarderland
24.Zorgkantoor Nijmegen
25.Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden
26.Zorgkantoor Noord-Oost Brabant
27.Zorgkantoor Midden-Brabant
28.Zorgkantoor West-Brabant
29.Zorgkantoor Zeeland
30.Zorgkantoor Zuid-Oost Brabant
31.Zorgkantoor Noord en Midden Limburg
32.Zorgkantoor Zuid Limburg